Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Naturdata

​​​​​​​​​​​​​På naturområdet skal kommunerne og Miljøstyrelsen (Miljø- og Fødevareministeriet) indberette naturdata i forbindelse med besigtigelser og overvågningsprogrammer. Derudover kan andre myndigheder og virksomheder indrapportere naturdata fx i forbindelse med indsamling af VVM-undersøgelser.

Naturdata lagres i Naturdatabasen.


Hvem er ansvarlige for inddatering og vedligehold af data?

​​​​​

​Indsamling af naturdata følger de tekniske anvisninger

Indsamlingen af alle naturdata skal ske efter de tekniske anvisninger, som er fastlagt af Miljøstyrelsen (Miljø- og Fødevareministeriet).  

Det kræver en brugeradgang at registrere naturdata i naturdatabasen

Læs mere under Brugeradministration​  ​

Værktøjer til inddatering af data i Naturdatabasen

Der findes et værktøj til inddatering af naturdata – applikationen NaturAppl. Via NaturAppl indtastes alle naturdata og gemmes i Naturdatabasen. NaturAppl fungerer på computer og tablet, men er ikke udviklet til smartphone. 

Danmarks Miljøportal stiller gratis webservices til rådighed til inddatering af naturdata til Naturdatabasen, hvis du ønsker at koble dit eget fagsystem til Naturdatabasen, så du kan foretage inddateringen derfra. Læs mere på webservices.

Skemaillustration over naturområdet Naturappl + webservices.png 

 Tegningen viser mulighederne for inddatering til naturdatabasen

​​

NaturAppl

NaturAppl er et værktøj til inddatering af naturdata og er udviklet efter brugernes (Miljøstyrelsens og kommunernes) ønsker og behov. Du skal være registreret bruger for at anvende NaturAppl. NaturAppl er en applikation, der skal ligge på din egen pc/tablet, så husk at spørge din IT-afdeling, om du kan installere ny software lokalt. 

   (OBS. NaturAppl fungerer på computer og Windows tablet, men ikke smartphone)

Hvad kan du bruge NaturAppl til?

NaturAppl er bygget op på samme måde som de feltskemaer jf. tekniske anvisninger, der anvendes af myndighederne fx for NOVANA overvågning. I NaturAppl kan du inddatere, godkende, masseopdatere status for dine registreringer, nemt referere til tidligere stednavne, søge hurtigt og nemt på artssynonymer, slette registreringer, fremsøge tidligere registreringer og meget mere. ​


Værktøjer til søgning af data i Naturdatabasen

Danmarks Naturdata

Danmarks Naturdata giver adgang til at fremsøge naturdata på tværs af hele landet. Denne adgang giver fx mulighed for at se hvilke arter, som er fundet i hele Danmark

Åbn Danmarks Naturdata


 

Vejledning til Danmarks Naturdata

NaturAppl

Som myndighed har du mulighed for at kunne fremsøge naturdata via NaturAppl. Via denne myndigheds adgang er det muligt at lave masseudtræk af de aktiviteter, der ønskes. Derudover er det muligt at fremsøge ikke kvalitetssikrede data, og data som er hemmeligholdt på grund af artsbeskyttelse. Dette kræver en brugerkonto, læs mere på siden 'Adgang til fagsystemer'.