Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Grundvandsdata

​​​​​​​​

På grundvandsområdet skal kommuner, regioner og Miljø- og Fødevareministeriet indberette grundvandsdata til Jupiterdatabasen i forbindelse med fx tilsyn, tilladelser, overvågningsprogrammer og  grundvandskortlægninger.


 

Hvem er ansvarlig for inddatering og vedligehold af data?

​​​​​


Inddater data til Jupiter ved hjælp af slutbrugerløsning


 

Inddatering af data tilknyttet boringer i Jupiter

​Du kan inddatere data til Jupiter enten via Jupiters webformularer eller via eget fagsystem, der er koblet til Jupiter.

​Jupiter webformular til indberetning gør det muligt at godkende og afvise prøver af oppumpede vandmængder samt at registrere DIADEM-oplysninger.

​​​B-boringer​
Vær opmærksom på at de dataansvarlige ikke kan godkende og afvise prøver og analyser knyttet til B-boringer via Jupiters webformularer. Godkendelse af B-boringer sker udelukkende via webservices. 

Dokumentation for b-boringer
B-boringmapning​
Forretningsobjekter for b-boringer
Serviceop​​​eratione for b-boringer 


 

Hvordan får du adgang til Jupiter?


Grundvandsdata på Arealinformation

​​Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)​​

På Arealinformations editeringssite kan Miljøstyrelsen indberette boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 

           


 

​Grundvandskortlægningen​

Desuden opdaterer Miljøstyrelsen data om grund- og drikkevand fra grundvandskortlægningen.

Boringsnære beskyttelsesområder, data fra grundvandskortlægningen samt borings- og anlægsdata fra Jupiter vises på Danmarks Arealinformation og hos GEUS. 

 

​​