Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Overfladevandsdata

​​​​​​​​​​På overfladevandsområdet skal kommuner og Miljøministeriet indberette overvågningsdata om det 'rene vand' fra vandløb, søer og hav.​


​Hvem er ansvarlig for inddatering og vedligehold af data?


Søg og inddater data om det 'rene' vand

Data data kan fremsøges og inddateres i Danmarks Miljøportals fagsystemer AquaBase, FiskBase, MFS-base, STOQ, WinBio og WinRambi.

 


Hvilke data ligger i de enkelte fagsystemer?

  • AquaBase er et fagsystem, som indeholder  Marine vegetationsdata (alger og ålegræs). 
  • FiskBase er et fagsystem, som indeholder data fra fiskeundersøgelser i søer og fjorde. 
  • MFS-base er et fagsystem, som indeholder data om miljøfremmende stoffer i biota (levende organismer) og sediment. 
  • STOQ som helhed består af seks moduler, som indeholder oplysninger om vandløb, søer og marineområder. 
  • WinBio er et fagsystem som indeholder data om smådyr i vandløb (DVFI-faunaklasse), fisk i vandløb, vandplanter i søer, vandløbsnær vegetation, fysiske forhold i vandløb (Fysisk index) 
  • WinRambi er et fagsystem, som  indeholder data om bunddyr i søer og bunddyr i marineområder. 


Hvordan får du adgang til fagsystemerne?