Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Udbud

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Udbud hos Danmarks Miljøportal

Det nedenstående udbud er afsluttet.

Udbuddet omhandlede: 

Rammeaftale om IT-konsulentbistand til udvikling, vedligehold, support og videreudvikling af Danmarks Miljøportals it-systemer, herunder VanDa. Find mere information om udbuddet i udbudsbekendtgørelsen.
Der blev prækvalificeret 5 ansøgere.

Fristen for Danmarks Miljøportals modtagelse af tilbud fra de prækvalificerede leverandører er:

12. september 2017 kl. 12.00,
Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Danmarks Miljøportal har offentliggjort et begrænset EU-udbud af rammeaftale om konsulentbistand til udvikling, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Danmarks Miljøportals it-systemer, herunder VanDa. Find mere information om udbuddet i udbudsbekendtgørelsen (link til udbudsbekendtgørelsen).


Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet fra ansøgere og anonymiserede besvarelser fra Danmarks Miljøportal vil løbende blive off​entliggjort på denne internetadresse under "Spørgsmål og svar​​​​​​​​", jf. nærmere herom i udbudsbetingelser​ punkt 15.

Udbudsmaterialet kan ses her: