Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Lokale brugerseminarer

​​​

Danmarks Miljøportal afholder lokale brugerseminarer


Vil du blive bedre til at fremsøge natur-registreringer, oprette punktkilder, søge information i Danmarks Arealinformation eller bruge et andet af Danmarks Miljøportals systemer, så inviterer Danmarks Miljøportal dig til et dagskursus i brugen af Danmarks Miljøportals systemer, i dit lokalområde.

I løbet af foråret 2019 afholder Danmarks Miljøportal 13 gratis lokale brugerseminarer, i kommuner fordelt over hele landet. På disse seminarer vil du have rig mulighed for, at udveksle erfaringer med kollegaer fra kommuner, regioner og statslige styrelser i dit nærområde, samt stille spørgsmål og komme med idéer direkte til Danmarks Miljøportals medarbejdere og ledelse.

Vores mål er, at det bliver en god og spændende dag med masser af faglig input, som vil gøre dig i stand til at bruge Danmarks Miljøportals systemerne bedre, så du kan bruge mere tid på dine faglige opgaver.

De lokale brugerseminarer er en opfølgning på de seminarer vi holdt i 2015. Her havde vi i alt 771 deltagere fra over 70 forskellige organisationer. Det er på basis af den fine feedback vi fik fra disse seminarer, at vi nu gentager successen.

Tilmelding er åben for alle kommunale, regionale og statslige medarbejdere samt repræsentanter fra forsyninger og andre primære brugere af Danmarks Miljøportal.​ Der er begrænsede pladser, så vi opfordrer til tilmelding hurtigst muligt.​​

Tilmeld dig her​

TidspunktDagsprogram
09.00 - 09.30Morgenmad
09.30 - 10.00

Introduktion til Danmarks Miljøportal

 • Hvad er Danmarks Miljøportal, hvordan hjælper Danmarks Miljøportal til at gøre din hverdag lettere – og hvilke tiltag ligger der for fremtiden?
10.00 - 10.15

Support

 • Hvordan får jeg hjælp fra Danmarks Miljøportal?
10.15 - 10.30Pause
10.30 – 12.00

Danmarks Arealinformation

 • Hvo​rdan søger jeg information i Danmarks Arealinformation?
12.00 – 12.30Frokost
12.30 - 13.15

Opsplitning i fagspecifikke spor

 • ​​Hvordan fremsøger jeg arter og biodiversitet? - Danmarks Naturdata
 • Hvordan opretter jeg punktkilder nu og hvordan vil PULS se ud i fremtiden? – Renseanlæg, RBU, Badevand og Dambrug
 • Få svar på dine spørgsmål om brug af Danmarks Miljøportals systemer (support)
  Brugeradministrator nu og i fremtiden (for brugeradministratorer)​
13.15 - 13.30Pause
13.30 - 14.30

Opsplitning i fagspecifikke spor, fortsat

 • ​Hvordan registrerer jeg arter og besigtigelser i NaturAppl?
 • Præsentation af det kommende overfladevandssystem VanDa, mock-ups og status på projektet​
 • Rottedata – introduktion til registrering af ​​​rotteanmeldelser nu og i fremtiden
14.30 - 14.50

Evaluering

 • Opsamling og spørgsmål samt input til Danmarks Miljøportals ledelse – Hvad skal vi gøre bedre i fremtiden?
14.50 -

Farvel-snacks

 • Dialog med sekretariatet