Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Bestyrelse

​​​​​​​​​​Bestyrelsen for Danmarks Miljøportal træffer de overordnede beslutninger i forbindelse med portalens drift og udvikling.
 
Bestemmelserne vedrørende bestyrelsens opgaver, sammensætning,  formandskab samt beslutningsregler mm. er fastsat i samarbejdsaftalen mellem Miljøministeriet, KL og Danske Regioner om fællesoffentligt partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet. Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Miljøportal beskriver bestyrelsens arbejsgang.

Årsrapport
Danmarks Miljøportal er på Finansloven og skal dermed aflægge årsrapport efter statens regler. Årsrapporten er underskrevet af sekretariatslederen i Danmarks Miljøportal og departementschefen i Miljøministeriet.

Faglig og økonomisk afrapportering / Årsberetning
Den faglige og økonomiske afrapportering for Danmarks Miljøportal danner udgangspunkt for bestyrelsens godkendelse af sekretariatets økonomiske dispositioner. Den økonomiske afrapportering er underskrevet af bestyrelsesformanden og sekretariatslederen.

Medlemmer af Danmarks Miljøportals bestyrelse
Bestyrelsen består af to medlemmer fra hver af parterne: KL, Danske Regioner og Miljøministeriet. Formandsskabet ligger hos Miljøministeriet.
 
 • Lars Møller Christiansen (formand)
  Vicedirektør, Miljøstyrelsen
  Miljø- og Fødevareministeriet
  lamch@​mst.dk​
 • Erling Friis Poulsen
  Afdelingschef,
  Kommunernes Landsforening efp@kl.dk
 • ​Bente Villumsen 
  Leder,
  Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer​
  Danske Regioner
  bvi@regioner.dk​
​​​​