Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Stabsgruppe

​​​​​​​​

​​​​​Stabsgruppen består af repræsentanter fra parterne bag Danmarks Miljøportal samt sekretariatet. Gruppen har til formål gennem løbende dialog at sikre, at parternes synspunkter og forslag bliver tilgodeset i det daglige arbejde med portalen. Blandt stabsgruppens arbejdsopgaver hører at kvalificere det materiale, der forelægges bestyrelsen.

 
Medlemmer af Danmarks Miljøportals stabsgruppe:

Nils Høgsted 
(formand)
Sekretariatsleder
Danmarks Miljøportal
nihoe@miljoeportal.dk

Barbara Frenzel
Afdelingschef i Aabenraa Kommune og
Høringstovholder i KTC-faggruppen for
digital forvaltning (DFO) 
bfr@aabenraa.​​dk
Anne Marie Carstens
Chefkonsulent
Teknik og Miljø, KL
anmc@kl.dk
​​
John Ryan Pedersen
Vicekontorchef
Region Midtjylland
john.ryan@ru.rm.dk

Henrik Zeltner
Specialkonsulent
Miljø -og Fødevareministeriet
hezel@mfvm.dk​

Jesper Falck Hansen
Funktionsleder
Miljøstyrelsen
jesfh@mst.dk

John Flyvbjerg
Enhedschef
Region Hovedstaden
john.flyvbjerg@regionh.dk

Bente Nielsen
Funktionsleder
Miljøstyrelsen
bniel@mst.dk


​​​​