Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Stabsgruppe

​​​​​​​​​​

​​​​​Stabsgruppen består af repræsentanter fra parterne bag Danmarks Miljøportal samt sekretariatet. Gruppen har til formål gennem løbende dialog at sikre, at parternes synspunkter og forslag bliver tilgodeset i det daglige arbejde med portalen. Blandt stabsgruppens arbejdsopgaver hører at kvalificere det materiale, der forelægges bestyrelsen.

 
Medlemmer af Danmarks Miljøportals stabsgruppe:

Nils Høgsted 
(formand)
Sekretariatsleder
Danmarks Miljøportal
nihoe@miljoeportal.dk

Barbara Frenzel
Afdelingschef i Aabenraa Kommune og
Høringstovholder i KTC-faggruppen for
digital forvaltning (DFO) 
bfr@aabenraa.​​dk
Vakant
KL

​​
John Ryan Pedersen
Vicekontorchef
Region Midtjylland
john.ryan@ru.rm.dk

Vakant
Miljø -og Fødevareministeriet


Bente Nielsen
Funktionsleder
Miljøstyrelsen
bniel@mst.dk​​​

Gitte Ellehave Schultz
Enhedschef
Region Hovedstaden
Gitte.Ellehave.Schultz@regionh.dk ​