11,5 mio. artsregistreringer

100+ databaser

1.020.136 jordforureningsattester