Om Danmarks Miljøportal

Hvem er vi?

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab ejet af staten, kommunerne og regionerne, der har til formål at understøtte digital miljøforvaltning i Danmark. Grundideen er, at stat, kommuner og regioner inddaterer, opdaterer og henter data fra de samme databaser, og at data også bliver gjort tilgængelig for virksomheder og borgere.

Det omfatter data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning. Dataene bruges på tværs af en række områder, eksempelvis når borgere henter jordforureningsattester, når kommuner udpeger sprøjtefri områder, eller når staten udarbejder vandplaner, landbrugspakker og regler for spildevand.

Se nedenstående film for at få et indblik i Danmarks Miljøportal.

 

Hvad er vores rolle?

Danmarks Miljøportals mission er at levere data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning til myndigheder, borgere og virksomheder.

Vi leverer data til over 100.000 direkte brugere samt til over 100 eksterne systemer med ca. 1 million brugere. Danmarks Miljøportal er dermed det centrale omdrejningspunkt for økosystemet for data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning.

Danmarks Miljøportals vision er at bringe data i spil, så de skaber mest mulig værdi for myndigheder, borgere og virksomheder i Danmark. Det gør vi ved at gøre stadig flere data let tilgængelige og udvikle nye services, der skaber værdi for vores brugere.

Vores brugere omfatter kommuner, regioner, staten, NGO’er, forskningsinstitutioner, borgere, rådgivere, IT-virksomheder, forsyningsselskaber, byggeindustrien, den finansielle sektor og landbruget.

Hvor er vi nu?

Der er opbygget en effektiv samarbejdsstruktur, med mere end 150 repræsentanter fra stat, kommuner og regioner, der mødes i projekt- og faggrupper (tdl. følgegrupper). Her diskuteres udfordringer og muligheder, så man sammen kan finde de bedste løsninger. Derudover er der opbygget kanaler til vores over 100.000 direkte brugere. En brugerundersøgelse gennemført af PWC i 2019 dokumenterede bred tilfredshed med Danmarks Miljøportal, men også ønsker om forbedringer især relateret til adgang til flere og mere detaljerede data - se mere på dette link

Danmarks Miljøportals løsninger drives på en effektiv og fremsynet cloud-platform, der er under konstant udvikling. Det betyder, at Danmarks Miljøportal kan levere nye løsninger hurtigt og omkostningseffektivt. For mere information se en ekstern budget undersøgelse af Danmarks Miljøportal på dette link

Hvad vil vi?

Men vores strategi adresseres de behov, der blev identificeret i brugerundersøgelsen. Vi udvider med flere data om cirkulær økonomi og klimatilpasning, skaber bedre adgang til mere detaljerede data, udnytter nye teknologier og skaber nye partnerskaber for at skabe værdi af data. Læs mere om vores nye strategi ved at klikke nedenfor:

Servicekatalog

Danmarks Miljøportal har udarbejdet et servicekatalog. Servicekataloget beskriver hvilke services, Danmarks Miljøportal leverer til det fællesoffentlige partnerskab.
Det skal bemærkes, hvis parterne samlet eller hver for sig beslutter sig for at henlægge opgaver til Danmarks Miljøportal, er Danmarks Miljøportal forpligtet til at udfører disse opgaver. Virksomheden tilbyder derudover ydelser til andre end offentlige myndigheder, idet Danmarks Miljøportal har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed. Danmarks Miljøportal udleverer gerne Servicekataloget  til interesserede parter - Kontakt Danmarks Miljøportals support for mere information

 

Hvem står bag?