Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

 1. Generelt

1.1
Denne politik om behandling af personoplysninger ("Privatlivspolitik") beskriver, hvordan Danmarks Miljøportal ("Danmarks Miljøportal", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig i relation til de i punkt 1.2 handlinger.

1.2
Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med:

 • indsendelse af supportsager, eller
 • som vi indsamler via Danmarks Miljøportals hjemmeside www.miljoeportal.dk. 

1.3
Danmarks Miljøportal er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Danmarks Miljøportal kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 7 "Kontaktoplysninger".

 1. Hvilke personoplysninger vi indsamler og til hvilke formål

Når du benytter Danmarks Miljøportals hjemmeside, oversætter vi automatisk din IP adresse til hvilket land, den pågældende person kommer fra. Danmarks Miljøportal benytter denne information til statistik for at se, hvem der tilgår Miljøportalens hjemmeside på et meget overordnet niveau. IP adresserne gemmes ikke. Vi indsamler ikke andre personoplysninger. Dog indsamler vi anonymiserede oplysninger om brugeradfærd på hjemmesiden med det formål at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside, men de indsamlede oplysninger er altid anonymiseret.

Når du benytter eller er i kontakt med Danmarks Miljøportals support registrerer vi følgende oplysninger: For- og efternavn, mailadresse, organisation evt. telefonnummer samt relevante fagspecifikke informationer til brug for løsning af supportsagen i relation til brugerens sagsbehandling.

 1. Retsgrundlaget for behandlingen

3.1
Vi behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, som vi er underlagt.

Vi behandler personoplysninger, når det er nødvendigt:

 • Af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
 • For at den dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse

3.2 
Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e og f.

 1. Modtagere af personoplysninger

Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjepart, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via vores support.

 1. Sletning af personoplysninger

IP adressen, der bliver indsamlet, når du besøger hjemmesiden, jf. pkt. 2.1, slettes straks efter oversættelsen til det land den pågældende kommer fra, og gemmes således ikke.

Danmarks Miljøportal opbevarer og behandler derudover kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.
 

 1. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Danmarks Miljøportal varetager.

Disse omfatter:

 • Ret til indsigt i dine personoplysninger
 • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
 • Ret til sletning af dine personoplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
 • Ret til at tilbagekalde samtykke til behandling af dine personoplysninger
 • Ret til at klage

 

Såfremt Danmarks Miljøportal anvender afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling herunder profilering, har du i visse tilfælde ret til ikke at blive underlagt denne behandling.

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Der henvises i den forbindelse til kontaktoplysningerne under pkt. 7.

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 1. Kontaktoplysninger

Danmarks Miljøportal kan kontaktes via nedenstående kontaktoplysninger.

Danmarks Miljøportal

Nyropsgade 30

1780 København V

Tlf.: +45 31 50 15 70

CVR: 29776938

Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, har Danmarks Miljøportal en DPO, som kan kontaktes på support@miljoeportal.dk.

Bemærk at fremsendelse af almindelig e-mail ikke sker krypteret. Danmarks Miljøportal henstiller derfor til, at henvendelser, der indeholder følsomme personoplysninger, oplysninger om CPR-nummer, oplysninger om private forhold eller øvrige oplysninger, som bør beskyttes, ikke sendes som almindelig e-mail, men at de sendes via sikker e-mail.

 1. Ændringer i privatlivspolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i Privatlivspolitikken, vil den nyeste version af Privatlivspolitikken altid være tilgængelig på hjemmesiden.